SIMPEL
När talat språk är Svenska, Engelska eller Finska.
Ni får en text fil med all dialog och sedan kan ni översätta den till valfritt språk.

 

AVANCERAT
När talat språk inte är Svenska, Engelska eller Finska.
Ingår ett möte där ni översätter dialogen till någon av dessa 3 språk.
Om ni inte vill ha textningen på någon av dessa språk, så kommer
ni att få en text fil med dialogen och den kan ni översätta till valfritt språk.