Vi skapar en kortfilm om er, som är baserad på en intervju med er.
Av material som ni ger oss, samt att vi filmar er i ca 3h.
Denna film skapas innan bröllopet, så att ni kan visa detta på ert bröllop.
Vi skapar också en Save the Date film för er på ca 15-30s.