Både Talen och Sångerna spelas in med bättre ljud. Vi levererar både sånger och tal på ett USB minne.