Vi diskuterar vilka moddningar ni är sugna på och vad vi kan åstadkomma med budgeten ni ger oss. Och överskottet som ej används betalas tillbaka.

T ex kan vi bygga in en skärm i självaste datorbygget, en skärm som visar önskad information, även självaste operativsystemet.