När ni vill ha snygga bilder och film från ovan

  • Vi är på plats under ca 2 h
    • Planering om vad drönaren ska fånga (ca 60 min)
    • Drönare i luften ca 45-60 min
  • Vi snyggar till färgerna på film och bilder
  • Filmerna och bilderna levereras på USB minne
  • Ni kan köpa RAW materialet