När talat språk inte är Svenska, Engelska eller Finska.
Ingår ett möte där ni översätter dialogen till någon av dessa 3 språk.
Om ni inte vill ha textningen på någon av dessa språk, så kommer
ni att få en text fil med dialogen och den kan ni översätta till valfritt språk.